สาระน่ารู้ > Hi-End System vs percussion band
     
 

Hi-End System

Speaker Isophone BERLINA RC 11
Octave Jubilee Preamp
Octave Jubilee power amplifiers  (KT 120)
Audioquest WEL Signature AC Powercord
Audioquest WEL Signature Speaker Cable

Supercussion Band

เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม – Vibraphone
สุจารีย์ ประพิณวงศ์ – Marimba
นิชดา จิระวัฒนะภัณฑ์ – Bells
สมเมธ ยุวะสุด – Timpani
ชัชวาลย์ โตจรูญ – Drum set
วรธรรมเตรียมสันติภาพ – Percussion
พนัส ต้องการพานิช – Percussion
รุ่งโรจน์ เลิศประสพสุข – Percussion

Song : Jazz Variants
Album :The Ozone Percussion Group (Manger CD)

Special Guests

กิตตินันท์ ชินสำราญ – Bass-baritone
สุมิดา อังศวานนท์ – Piano