สินค้าแนะนำ
คูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท

B&W
C5 Series 2 (Black)

Price :
6,900 THB.
 _
 _

AudioQuest
Beetle DAC (ราคาเฉพาะเครื่อง
ไม่รวมสาย USB และ Adapter)

Price :
6,900 THB.
 _
 _

Elac
DEBUT B4

Price :
7,900 THB.
 _
 _
คูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท

B&W
P3 Series 2 Mobile (BLACK)

Price :
7,900 THB.
 _
 _

Lovan
LS-KV2TV (BLACK GLASS)

Price :
16,900 THB.
Special :
15,210 THB.
Member :
14,365 THB.

Elac
CINEMA-5 (BLACK)

Price :
19,900 THB.
 _
 _

Elac
Element EA-101EQ-G

Price :
29,900 THB.
Special :
28,400 THB.
 _

AudioQuest
Thunder 2m.

Price :
29,900 THB.
Special :
26,910 THB.
Member :
25,415 THB.

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (WHITE)
+ ROCKET-33 (SBW) (3M.)

Price :
34,800 THB.
Special :
31,200 THB.
 _

Elac
DEBUT F-5 +
ROCKET-33 (FR) (3M.)

Price :
35,800 THB.
Special :
32,230 THB.
 _

Cambridge Audio
Azur 851N (SILVER)

Price :
79,900 THB.
Special :
63,900 THB.
 _

ProAc
STUDIO-118 (CHERRY)
+ SOVEREIGN A-4 24”

Price :
80,800 THB.
Special :
76,030 THB.
 _

ProAc
STUDIO-118 (CHERRY)
+ ROCKET-44 (SBW) (8FT)

Price :
82,800 THB.
Special :
77,430 THB.
 _