สินค้าโปรโมชั่น

Rotel
A-11 + CD-11 (Black)

Price :
41,800 THB.
Special :
38,800 THB.
 _

Rotel
A-12 + DragonFly Red

Price :
42,800 THB.
Special :
38,900 THB.
 _

AudioQuest
AudioQuest Mid end pack Set 1

Price :
44,300 THB.
Special :
37,655 THB.
 _

AudioQuest
Niagara 1000

Price :
44,900 THB.
Special :
27,900 THB.
 _

AudioQuest
AudioQuest Mid end pack Set 2

Price :
47,700 THB.
Special :
40,500 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-Vodka 3M x2

Price :
47,800 THB.
Special :
38,240 THB.
 _

AudioQuest
Thunder 2m. +
Yosemite RCA to RCA (1 m.)

Price :
49,800 THB.
Special :
40,900 THB.
 _

Pro Home theater
HT 50K SET 1

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro Home theater
HT 50K SET 2

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro Home theater
HT 50K SET 3

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro Home theater
HT 50K SET 4

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro 2 Channel
Hi-Fi 50K SET 1

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro 2 Channel
Hi-Fi 50K SET 2

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro 2 Channel
Hi-Fi 50K SET 3

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Pro 2 Channel
Hi-Fi 50K SET 4

Price :
50,000 THB.
 _
 _

Rotel
A-12 (SILVER) + PX (Space Grey)

Price :
54,800 THB.
 _
 _

Rotel
A-12 (SILVER) + PX (Soft Gold)

Price :
54,800 THB.
 _
 _

Rotel
RA-1572 (SILVER) free
AudioQuest Mackenzie (RCA) (1.0M)

Price :
54,900 THB.
 _
 _

B&W
CCM-382 4 ใบ
+ PM-6006

Price :
54,900 THB.
Special :
51,900 THB.
 _

AudioQuest
HDMI Coffee 2M. x2

Price :
55,800 THB.
Special :
44,640 THB.
 _

Klipsch
RC-64 III (Black)

Price :
57,900 THB.
Special :
48,900 THB.
 _

AudioQuest
AudioQuest Audiophile pack Set 1

Price :
59,700 THB.
Special :
50,700 THB.
 _

Yamaha
Best Budget 2 Channel # 2

Price :
62,800 THB.
Special :
58,900 THB.
 _

Rotel
A-14 (SILVER) + PX (Soft Gold)

Price :
64,800 THB.
 _
 _

Rotel
A-14 (SILVER) + PX (Space Grey)

Price :
64,800 THB.
 _
 _

KEF
LS-50
+ ROCKET-44 (SBW) (3M.)

Price :
64,800 THB.
Special :
60,330 THB.
 _

KEF
LS-50
+ SOVEREIGN A-4 24”

Price :
65,800 THB.
Special :
61,000 THB.
 _

AudioQuest
AudioQuest Audiophile pack Set 2

Price :
68,700 THB.
Special :
58,400 THB.
 _

Marantz
PM-6006 + CD-6006 +Emit M10 (Black)

Price :
70,700 THB.
 _
 _

AudioQuest
HDMI Diamond 1M x2

Price :
79,800 THB.
Special :
63,840 THB.
 _

Pro Home theater
Best Budget Home Theater # 2

Price :
84,500 THB.
Special :
59,800 THB.
 _

Elac
Debut F6 / RA-1572
+ GIFT VOUCHER 10000 บาท

Price :
84,900 THB.
 _
 _

AudioQuest
Tornado 2m +
Angel RCA to RCA (1 m.)

Price :
89,800 THB.
Special :
74,900 THB.
 _

Rotel
A-14 + 707 S2

Price :
98,800 THB.
Special :
95,800 THB.
 _

Pro Home theater
HT 100K SET 1

Price :
100,000 THB.
 _
 _

Pro Home theater
HT 100K SET 2

Price :
100,000 THB.
 _
 _

Pro Home theater
HT 100K SET 3

Price :
100,000 THB.
 _
 _

Pro Home theater
HT 100K SET 4

Price :
100,000 THB.
 _
 _

Pro 2 Channel
Hi-Fi 100K SET 1

Price :
100,000 THB.
 _
 _

Pro 2 Channel
Hi-Fi 100K SET 2

Price :
100,000 THB.
 _
 _