สินค้าตกรุ่นราคาพิเศษ


AKG Q-460 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
6,500 THB.
Special :
2,900 THB.
 _


AKG WMS-40 PRO MINI
(DEMO)

Price :
7,000 THB.
Special :
3,500 THB.
 _


AE Neo-7 V2
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
8,500 THB.
Special :
2,900 THB.
 _


AE Neo Center
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
8,500 THB.
Special :
2,900 THB.
 _


M2Tech hiFace DAC
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
8,500 THB.
Special :
4,900 THB.
 _


AE 307C 3-Series
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
9,900 THB.
Special :
4,900 THB.
 _


AKG K550 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
10,300 THB.
Special :
4,900 THB.
 _


Oppo HA-2 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
13,000 THB.
Special :
9,900 THB.
 _


AE Lite7
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
16,900 THB.
Special :
4,900 THB.
 _


ADL GT-40
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
16,900 THB.
Special :
9,900 THB.
 _


Boston Soundware -XS 5.1
(DEMO)

Price :
18,900 THB.
Special :
9,900 THB.
 _


Boston Soundware
-XS DC (DEMO)

Price :
18,900 THB.
Special :
8,900 THB.
 _


OPPO BDP-105D
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
33,900 THB.
Special :
32,900 THB.
 _
-33%


Rainmaker (Mahogany)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
39,900 THB.
Special :
26,900 THB.
 _


Evolution-50CD (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
39,900 THB.
Special :
29,900 THB.
 _


M2Tech YOUNG DAC
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
46,500 THB.
Special :
29,900 THB.
 _
-26%


Model-1 Signature Center
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
49,900 THB.
Special :
36,900 THB.
 _


OPPO HA-1 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
50,000 THB.
Special :
39,900 THB.
 _


AE Neo Reference 1
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
69,900 THB.
Special :
39,900 THB.
 _
-30%


Hawk (Mahogany)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
99,900 THB.
Special :
69,900 THB.
 _
-54%


MAN 301 (DEMO)
สินค้าตัวโชว์

Price :
480,000 THB.
Special :
219,000 THB.
 _