ฝนเดือนหก


เพลง : ฝนเดือนหก
ขับร้องโดย : รุ่งเพชร แหลมสิงห์
คำร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ บุตรขัน

ชุดเครื่องเสียงประกอบด้วย

  • Gauder Akustik RC-11 (Floor Standing Speakers)
  • Octave Jubilee Mono se (Power Amp)
  • Octave Jubilee (Preamp)
  • The Beast (Music Server)
  • Rel No.25 Stacks (Subwoofer)
  • AQ Niagara 7000 (Line Conditioner-Stabilizer)
  • AQ Dragon (AC Power Cord)

สถานที่ : หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 
วิธีการชำระเงิน