สาย HDMI-CINNAMON 1 M.

Yamaha
RX-A870 (BLACK)

Price :
34,900 THB.
 _
 _
สาย HDMI-CINNAMON 1 M.

Yamaha
RX-A1070 (BLACK)

Price :
44,900 THB.
 _
 _

Yamaha
RX-A2060 (BLACK)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
51,900 THB.
Special :
42,900 THB.
 _
สาย HDMI-CHOCOLATE 1 M.

Yamaha
RX-A2070 (BLACK)

Price :
60,900 THB.
 _
 _
สาย HDMI-CARBON 1 M. มูลค่า 7,900

Yamaha
RX-A3070 (BLACK)

Price :
70,900 THB.
 _
 _