สาย HDMI Pearl 1 M.

Onkyo
TX-NR474 (BLACK)

Price :
19,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _
สาย HDMI-FOREST 1 M.

Onkyo
TX-NR575 (BLACK)

Price :
24,900 THB.
Special :
20,900 THB.
 _
HDMI-FOREST 1 M.

Onkyo
TX-NR676 (BLACK)

Price :
32,900 THB.
Special :
27,900 THB.
 _

Onkyo
TX-NR656 (BLACK)

Price :
32,900 THB.
Special :
24,900 THB.
 _

Onkyo
TX-NR474 + Elac Cinema 5

Price :
36,800 THB.
Special :
29,900 THB.
 _
HDMI-CINNAMON 1 M.

Onkyo
TX-RZ720 (BLACK)

Price :
45,900 THB.
Special :
38,900 THB.
 _

Onkyo
TX-RZ810 (BLACK)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
62,900 THB.
Special :
42,900 THB.
 _
HDMI-CHOCOLATE 1 M.

Onkyo
TX-RZ820 (BLACK)

Price :
65,900 THB.
Special :
55,900 THB.
 _
Pioner BDP-X300 มูลค่า 11,900 บาท

Onkyo
TX-RZ1100 (BLACK)

Price :
99,900 THB.
Special :
79,900 THB.
 _
Pioner BDP-LX88 มูลค่า 30,990 บาท

Onkyo
TX-RZ3100 (BLACK)

Price :
129,900 THB.
Special :
103,900 THB.
 _