สินค้า Pre order

KEF
LSX Soundwave Edition

Price :
47,900 THB.
 _
 _