สินค้า Pre order

OS Screen
PX-080H-A-WF801 (80")

Price :
61,500 THB.
 _
 

OS Screen
PX-090H-A-WF801 (90")

Price :
63,750 THB.
 _
 

OS Screen
PX-100H-A-WF801 (100")

Price :
66,000 THB.
 _
 

OS Screen
PX-110H-A-WF801 (110")

Price :
75,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-080HM-x1x-WF801 (80")

Price :
77,750 THB.
 _
 

OS Screen
PX-120H-A-WF801 (120")

Price :
80,000 THB.
 _
 

OS Screen
EP-090HM-x1x-WF801 (90")

Price :
82,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-100HM-x1x-WF801 (100")

Price :
87,000 THB.
 _
 

OS Screen
PX-130H-A-WF801 (130")

Price :
89,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-110HM-x1x-WF801 (110")

Price :
96,250 THB.
 _
 

OS Screen
PX-140H-A-WF801 (140")

Price :
98,500 THB.
 _
 

OS Screen
EP-120HM-x1x-WF801 (120")

Price :
104,000 THB.
 _
 

OS Screen
PX-150H-A-WF801 (150")

Price :
112,500 THB.
 _
 

OS Screen
EP-130HM-x1x-WF801 (130")

Price :
114,750 THB.
 _
 

OS Screen
EP-080HM-x1x-WF302 (80")

Price :
115,750 THB.
 _
 

OS Screen
PX-080H-A-WF302 (80")

Price :
118,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-140HM-x1x-WF801 (140")

Price :
119,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-090HM-x1x-WF302 (90")

Price :
122,250 THB.
 _
 

OS Screen
PX-090H-A-WF302 (90")

Price :
122,750 THB.
 _
 

OS Screen
PX-100H-A-WF302 (100")

Price :
127,500 THB.
 _
 

OS Screen
EP-145HM-x1x-WF801 (145")

Price :
131,000 THB.
 _
 

OS Screen
EP-100HM-x1x-WF302 (100")

Price :
132,000 THB.
 _
 

OS Screen
PX-110H-A-WF302 (110")

Price :
136,750 THB.
 _
 

OS Screen
PX-120H-A-WF302 (120")

Price :
141,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-110HM-x1x-WF302 (110")

Price :
141,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-120HM-x1x-WF302 (120")

Price :
148,250 THB.
 _
 

Elac
4Pi Plus V (Super tweeter)

Price :
155,900 THB.
Special :
119,000 THB.
 

OS Screen
PX-130H-A-WF302 (130")

Price :
169,000 THB.
 _
 

OS Screen
PX-140H-A-WF302 (140")

Price :
178,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-130HM-x1x-WF302 (130")

Price :
178,250 THB.
 _
 

OS Screen
PX-150H-A-WF302 (150")

Price :
192,250 THB.
 _
 

OS Screen
EP-140HM-x1x-WF302 (140")

Price :
197,000 THB.
 _
 

OS Screen
EP-145HM-x1x-WF302 (145")

Price :
203,750 THB.
 _
 
วิธีการชำระเงิน