สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

InAkustik
Excellenz (0.75M) (HDMI 1.3b) (DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
2,500 THB.
Special :
750 THB.
 _

InAkustik
Matrix C-1 (DVi-DVi) (2.0M)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
2,900 THB.
Special :
870 THB.
 _

InAkustik
Excellenz 90 องศา (1.5m)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
3,250 THB.
Special :
975 THB.
 _

InAkustik
Matrix C-1 (DVi-DVi) (3.0M)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
3,800 THB.
Special :
1,140 THB.
 _

InAkustik
Excellenz (3m) (HDMI 1.3b) (DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
3,900 THB.
Special :
1,050 THB.
 _

InAkustik
Excellenz (5m.) (HDMI 1.3b)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
5,900 THB.
Special :
1,770 THB.
 _

InAkustik
Referenz (2m) (HDMI 1.3b)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
7,900 THB.
Special :
2,370 THB.
 _

InAkustik
HDMI-EXCELLENZ (7.5m)
(HDMI 1.3b)

Price :
7,900 THB.
Special :
2,370 THB.
 _

Martin Logan
Motion 6 (gloss black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
9,900 THB.
Special :
7,900 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMi-DVi) (10m)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
11,000 THB.
Special :
3,300 THB.
 _

Paradigm
Monitor Center-1V.7(Heritage Cherry)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
11,500 THB.
Special :
8,900 THB.
 _

Elac
DEBUT B6
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
11,900 THB.
Special :
9,900 THB.
 _

Pioneer
BDP-X300 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
11,900 THB.
Special :
9,900 THB.
 _


Oppo HA-2 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
13,000 THB.
Special :
9,900 THB.
 _

Martin Logan
Motion 8 (gloss black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
13,500 THB.
Special :
10,900 THB.
 _

Elac
DEBUT S10EQ
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
13,900 THB.
 _
 _

B&W
HTM-62 S2 (Black Ash)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
15,900 THB.
 _
 _

InAkustik
Referenz (10m) (HDMI 1.3b)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
16,900 THB.
Special :
5,070 THB.
 _

Elac
DEBUT F-5
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
17,900 THB.
 _
 _

Tannoy
Revolution XT-C (Medium Oak)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
19,900 THB.
Special :
11,900 THB.
 _

KEF
EGG (GLOSS BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
19,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

KEF
EGG (FROSTED BLUE)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
19,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

Elac
DEBUT S12EQ
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
19,900 THB.
 _
 _

Martin Logan
Motion 30 (Gloss Cherry)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
21,600 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

Elac
DEBUT F-6
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
21,900 THB.
 _
 _

Q Acoustics
2050i (Graphite)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
21,900 THB.
Special :
17,900 THB.
 _

Yamaha
MG-166 (Analog Mixer)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
22,900 THB.
Special :
13,900 THB.
 _

Monitor Audio
MR-6 (WALNUT)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
24,900 THB.
Special :
19,900 THB.
 _

B&W
FS-CM S2 (Stand) (Black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
24,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

B&W
FS-CM S2 (Stand) (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
24,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

KEF
R-200c (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
25,900 THB.
Special :
20,900 THB.
 _

KEF
R-100 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
29,900 THB.
Special :
23,900 THB.
 _

KEF
R-100 (WHITE)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
29,900 THB.
Special :
23,900 THB.
 _

Pioneer
BDP-LX88 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
29,900 THB.
Special :
22,500 THB.
 _

Rotel
RCD-1570 (SILVER)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
29,900 THB.
Special :
21,900 THB.
 _

KEF
R-100 (BLACK)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
29,900 THB.
Special :
23,900 THB.
 _

KEF
R-100 (WHITE)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
29,900 THB.
Special :
23,900 THB.
 _

Elac
FS-77 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
29,900 THB.
Special :
21,900 THB.
 _

Rotel
RDD-1580 (SILVER)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
29,900 THB.
Special :
25,500 THB.
 _

Magnet
IRG-600 (Rev.G) (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
29,900 THB.
Special :
27,900 THB.
 _
วิธีการชำระเงิน