สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

InAkustik
STAR-HDMI (0.75M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
900 THB.
Special :
270 THB.
 _

InAkustik
STAR-HDMI (1.5M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
1,200 THB.
Special :
360 THB.
 _

InAkustik
STAR-HDMI (3.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
1,500 THB.
Special :
450 THB.
 _

InAkustik
ON/OFF-12 (1.2M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
2,300 THB.
Special :
1,150 THB.
 _

InAkustik
EXCELLENZ (0.75M) (HDMI 1.3b)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
2,500 THB.
Special :
750 THB.
 _

InAkustik
Matrix C-1 (DVi-DVi) (2.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
2,900 THB.
Special :
870 THB.
 _

InAkustik
EXCELLENZ (1.5M) (HDMI 1.3b)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
3,250 THB.
Special :
975 THB.
 _

InAkustik
EXCELLENZ 90 องศา (1.5m)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
3,250 THB.
Special :
975 THB.
 _

InAkustik
Matrix C-1 (DVi-DVi) (3.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
3,800 THB.
Special :
1,140 THB.
 _

InAkustik
ON/OFF-202 (1.2M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
3,900 THB.
Special :
1,950 THB.
 _

InAkustik
EXCELLENZ (3m) (HDMI 1.3b)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
3,900 THB.
Special :
1,050 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMi-DVi) (2.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
3,900 THB.
Special :
1,170 THB.
 _

InAkustik
Matrix C-1 (DVi-DVi) (5.0m)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
4,500 THB.
Special :
1,350 THB.
 _

InAkustik
ON/OFF-202 (1.2M) (Rhodium)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
4,600 THB.
Special :
2,300 THB.
 _


AKG K-540 (BLACK)

Price :
5,000 THB.
Special :
1,900 THB.
 _

Elac
DEBUT C5
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
5,900 THB.
 _
 _


M2Tech HiFace Two

Price :
5,900 THB.
Special :
2,900 THB.
 _

InAkustik
NF-202 RCA (1.2M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
5,900 THB.
Special :
2,950 THB.
 _

InAkustik
EXCELLENZ (5m.) (HDMI 1.3b)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
5,900 THB.
Special :
1,770 THB.
 _

Thorens
Stabilizer chrome
สินค้าตัวโชว์ ราคาพิเศษ

Price :
5,980 THB.
Special :
4,500 THB.
 _

Elac
DEBUT B4
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
6,900 THB.
 _
 _

Monitor Audio
MR-Center (WALNUT)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
6,900 THB.
Special :
5,500 THB.
 _

InAkustik
REFERENZ (1.0m) (HDMI 1.3b)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
6,900 THB.
Special :
2,070 THB.
 _


AKG WMS-40 PRO MINI

Price :
7,000 THB.
Special :
3,500 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMi-DVi) (5.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
7,000 THB.
Special :
2,100 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMI) (1.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
7,900 THB.
Special :
2,370 THB.
 _

InAkustik
REFERENZ (2.0m) (HDMI 1.3b)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
7,900 THB.
Special :
2,370 THB.
 _

InAkustik
HDMI-EXCELLENZ (7.5m)
(HDMI 1.3b)

Price :
7,900 THB.
Special :
2,370 THB.
 _

Onkyo
1NK ND-S1 (I-Pod Dock)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
8,000 THB.
Special :
2,000 THB.
 _


AE Neo-7 V2

Price :
8,500 THB.
Special :
2,900 THB.
 _


AE Neo Center

Price :
8,500 THB.
Special :
2,900 THB.
 _


M2Tech hiFace DAC

Price :
8,500 THB.
Special :
4,900 THB.
 _

Q Acoustics
2020i (Graphite)

Price :
8,900 THB.
Special :
7,000 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMI) (2.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
8,900 THB.
Special :
2,670 THB.
 _


AE 307C 3-Series
(BLACK)

Price :
9,900 THB.
Special :
4,900 THB.
 _

Polk Audio
RTi A1 (CHERRY)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
9,900 THB.
Special :
8,900 THB.
 _

Martin Logan
Motion 6 (gloss black)
สินค้าตัวโชว์ ราคาพิเศษ

Price :
9,900 THB.
Special :
7,900 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMI) (5.0M)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
9,900 THB.
Special :
2,790 THB.
 _


AKG K550 (BLACK)

Price :
10,300 THB.
Special :
4,900 THB.
 _

InAkustik
Matrix S-1 (HDMi-DVi) (10m)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
11,000 THB.
Special :
3,300 THB.
 _