สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Gauder Akustik
ARCONA-80 (CHERRY)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
215,000 THB.
Special :
139,900 THB.
 
-60%

AVM
INSPIRATION SD 2.2 (Silver)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
249,900 THB.
Special :
99,900 THB.
 
-60%

AVM
INSPIRATION SD 2.2 (Black)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
249,900 THB.
Special :
99,900 THB.
 
-40%

Accustic Arts
PREAMP I - MK 3
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
249,900 THB.
Special :
149,940 THB.
 

Gauder Akustik
ARCONA-80 (Piano White)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
255,000 THB.
Special :
159,900 THB.
 
-50%

AVM
CD 5.2 MK2 (Black) (รวมรีโมท RC3)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
259,900 THB.
Special :
129,950 THB.
 
-50%

AVM
CD 5.2 MK2 (Silver) (รวมรีโมท RC3)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
259,900 THB.
Special :
129,950 THB.
 
-40%

Accustic Arts
AMP I MK2
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
279,900 THB.
Special :
167,940 THB.
 
-50%

AVM
EVOLUTION A 5.2 (Black) (รวมรีโมท RC3)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
289,900 THB.
Special :
144,950 THB.
 
-50%

AVM
EVOLUTION A 5.2 (Silver) (รวมรีโมท RC3)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
289,900 THB.
Special :
144,950 THB.
 
-60%

AVM
INSPIRATION CS 2.2 (Black)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
299,900 THB.
Special :
119,900 THB.
 
-60%

AVM
INSPIRATION CS 2.2 (Silver)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
299,900 THB.
Special :
119,900 THB.
 
-40%

REL Acoustics
G1 Mark II (DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
299,900 THB.
Special :
179,900 THB.
 

Moon
P-7 (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
307,800 THB.
Special :
179,000 THB.
 

Gauder Akustik
ARCONA-100 (Chery)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
320,000 THB.
Special :
199,900 THB.
 
-60%

AVM
EVOLUTION SD 5.2 (Black)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
349,900 THB.
Special :
139,900 THB.
 
-60%

AVM
EVOLUTION SD 5.2 (Silver)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
349,900 THB.
Special :
139,900 THB.
 
-40%

OCTAVE
RE 290 (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
357,900 THB.
Special :
214,740 THB.
 
-40%

OCTAVE
RE 290 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
357,900 THB.
Special :
214,740 THB.
 

Sony
VPL-VW520ES
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
359,000 THB.
Special :
229,000 THB.
 
-61%

AVM
EVOLUTION CS 5.2 (Silver)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
359,900 THB.
Special :
139,900 THB.
 
-40%

Accustic Arts
POWER I-MK3
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
359,900 THB.
Special :
215,940 THB.
 
-61%

AVM
MP 5.2 (Silver) (รวมรีโมท RC9)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
359,900 THB.
Special :
139,900 THB.
 

Gauder Akustik
ARCONA-100 (Piano White)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
360,000 THB.
Special :
229,900 THB.
 

Gauder Akustik
ARCONA-100 (Piano Black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
360,000 THB.
Special :
229,900 THB.
 

OCTAVE
HP 500 SE + Option Home theater bypass (DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
367,900 THB.
Special :
219,900 THB.
 

OCTAVE
HP 500 SE + Option Home theater bypass (DEMO) สินค้าตัวโชว์ (Black)

Price :
367,900 THB.
Special :
219,900 THB.
 
-40%

Accustic Arts
PLAYER I (SILVER)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
369,900 THB.
Special :
221,940 THB.
 
-40%

Accustic Arts
PLAYER I (Black)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
369,900 THB.
Special :
221,940 THB.
 
-40%

Accustic Arts
POWER I MK 4 (SILVER)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
389,900 THB.
Special :
233,940 THB.
 
-40%

Accustic Arts
POWER I MK 4 (BLACK)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
389,900 THB.
Special :
233,940 THB.
 
-60%

AVM
CD 6.2 (Silver) รวมรีโมท RC3
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
399,900 THB.
Special :
159,900 THB.
 
-60%

AVM
CD 6.2 (Black) รวมรีโมท RC3
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
399,900 THB.
Special :
159,900 THB.
 
-60%

AVM
EVOLUTION SA 6.2 (Silver)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
449,900 THB.
Special :
180,000 THB.
 
-54%


MAN 301 (DEMO)
สินค้าตัวโชว์

Price :
480,000 THB.
Special :
219,000 THB.
 
-62%

AVM
EVOLUTION SD 6.2 (Silver)
(รวมรีโมท RC9) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
499,900 THB.
Special :
189,900 THB.
 
-40%

Accustic Arts
TUBE-DAC II- MK2(HD)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
499,900 THB.
Special :
299,940 THB.
 
-40%

Accustic Arts
TUBE PHONO II
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
499,900 THB.
Special :
299,940 THB.
 
-60%

AVM
CD 8.2 (Silver) รวมรีโมท RC3
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
499,900 THB.
Special :
199,900 THB.
 
-60%

AVM
CD 8.2 (Black) รวมรีโมท RC3
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
499,900 THB.
Special :
199,900 THB.
 
วิธีการชำระเงิน