ยืนยันการชำระเงิน : CONFIRM PAYMENT

ไทยพาณิชย์  : สุขุมวิท101/1 ชื่อบัญชี หจก. ปิยะนัสอิเล็คทริคส์  หมายเลขบัญชี 145-2-41118-8 
กสิกรไทย : สุขุมวิท 101 ชื่อบัญชี หจก. ปิยะนัสอิเล็คทริคส์  หมายเลขบัญชี 035-2-59435-0 
วิธีการชำระเงิน