ยืนยันการชำระเงิน : CONFIRM PAYMENT

ไทยพาณิชย์  : สุขุมวิท101/1 ชื่อบัญชี บจก. ปิยะนัสอิเล็คทริคส์  หมายเลขบัญชี 145-2-41118-8 
SCB Bank account number 145-2-41118-8, Piyanus Electric Co., Ltd.
กสิกรไทย : สุขุมวิท 101 ชื่อบัญชี บจก. ปิยะนัสอิเล็คทริคส์  หมายเลขบัญชี 035-2-59435-0 
KBank account number 035-2-59435-0, Piyanus Electric Co., Ltd.
วิธีการชำระเงิน