เสียงดีขึ้นอีก 20-50% แค่แกะพลาสติกหุ้มกันสายเป็นรอย
วิธีการชำระเงิน