เทคนิคการตรวจสอบสาย AQ ปลอม ว่าต้องดูตรงจุดไหน อย่างไร