ข้อพึงระวัง เสียงจัดจ้าน ฉูดฉาดในระบบ Home Theater !!!
วิธีการชำระเงิน