อัพเกรด AVR ให้เสียงดีขึ้น ทำอย่างไรได้บ้าง?
วิธีการชำระเงิน