"เสียงหลุดตู้" คืออะไร และ มีปัจจัยอะไรที่ทำให้เสียงหลุดตู้
วิธีการชำระเงิน