หลักในการพิจารณาว่า ลำโพงดูหนัง&ฟังเพลง คุณภาพดีนั้นมีอะไรบ้าง โดยเจ้าของ SVS
วิธีการชำระเงิน