สินค้าจัดชุดราคาพิเศษ

Elac
Elac Debut B5.2 (2คู่) +C5.2

Price :
52,700 THB.
Special :
33,700 THB.
 

Paradigm
Pro Paradigm SE Atom
+SE 3000F+SE 2000C

Price :
59,000 THB.
Special :
48,500 THB.
 

Paradigm
Pro Paradigm SE Atom
+SE 6000F+SE 2000C

Price :
66,300 THB.
Special :
54,000 THB.
 

Elac
Elac Debut F5.2+C5.2+B5.2

Price :
71,000 THB.
Special :
49,700 THB.
 

Elac
Elac DFR52+DCR52+DBR62

Price :
124,000 THB.
Special :
89,700 THB.
 

Paradigm
Pro Paradigm Premier

Price :
156,200 THB.
Special :
125,000 THB.
 

B&W
B&W CT 7.5 5PCS

Price :
170,000 THB.
Special :
136,000 THB.
 

Anthem
Pro Anthem - SVS Prime

Price :
299,100 THB.
Special :
246,600 THB.
 

B&W
B&W CT 7.3 5PCS

Price :
380,000 THB.
Special :
299,000 THB.
 

Paradigm
Pro Paradigm Founder

Price :
435,400 THB.
Special :
345,000 THB.
 
วิธีการชำระเงิน