สินค้าแนะนำ

AudioQuest
HDMI Caps set 4

Price :
1,200 THB.
Special :
1,080 THB.
Member :
1,020 THB.

AudioQuest
USB-Cinnamon (USB 2.0)
(A to Micro) (3M)

Price :
3,900 THB.
Special :
3,510 THB.
Member :
3,315 THB.

AudioQuest
NRG-Y3 - 2m.

Price :
5,900 THB.
Special :
5,310 THB.
Member :
5,015 THB.

B&W
C5 Series 2 (Black)

Price :
6,900 THB.
 _
 _

AudioQuest
Beetle DAC (ราคาเฉพาะเครื่อง
ไม่รวมสาย USB และ Adapter)

Price :
6,900 THB.
 _
 _

B&W
P3 Series 2 Mobile (BLACK)

Price :
7,900 THB.
 _
 _

Monitor Audio
Monitor 100 (Walnut Vinyl)

Price :
11,900 THB.
Special :
10,900 THB.
 _

Lovan
LS-KV2TV (BLACK GLASS)

Price :
16,900 THB.
Special :
15,210 THB.
Member :
14,365 THB.

Monitor Audio
Monitor 200 (Walnut Vinyl)

Price :
21,900 THB.
Special :
18,900 THB.
 _

Elac
CINEMA-5 (BLACK)

Price :
24,900 THB.
 _
 _

Dynaudio
EMIT M-10 (SATIN BLACK)

Price :
29,000 THB.
Special :
26,900 THB.
 _

Elac
Element EA-101EQ-G

Price :
29,900 THB.
Special :
28,400 THB.
 _

AudioQuest
Thunder 2m.

Price :
29,900 THB.
Special :
26,910 THB.
Member :
25,415 THB.

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (WHITE)
+ ROCKET-33 (SBW) (3M.)

Price :
34,800 THB.
Special :
31,200 THB.
 _

Elac
DEBUT F-5 +
ROCKET-33 (FR) (3M.)

Price :
35,800 THB.
Special :
32,230 THB.
 _

Dynaudio
EMIT M-10 + Rel T9i

Price :
79,400 THB.
Special :
71,400 THB.
 _

Cambridge Audio
Azur 851N (SILVER)

Price :
79,900 THB.
Special :
63,900 THB.
 _

ProAc
STUDIO-118 (CHERRY)
+ SOVEREIGN A-4 24”

Price :
80,800 THB.
Special :
76,030 THB.
 _

ProAc
STUDIO-118 (CHERRY)
+ ROCKET-44 (SBW) (8FT)

Price :
82,800 THB.
Special :
77,430 THB.
 _