(DEMO) สินค้าตัวโชว์

InAkustik
Excellenz (0.75M) (HDMI 1.3b) (DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
2,500 THB.
Special :
750 THB.
 _

InAkustik
Excellenz 90 องศา (1.5m)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
3,250 THB.
Special :
975 THB.
 _

InAkustik
Excellenz (3m) (HDMI 1.3b) (DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
3,900 THB.
Special :
1,050 THB.
 _

InAkustik
Referenz (2m) (HDMI 1.3b)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
7,900 THB.
Special :
2,370 THB.
 _


Oppo HA-2 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
13,000 THB.
Special :
9,900 THB.
 _

Elac
DEBUT S10EQ
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
13,900 THB.
 _
 _

InAkustik
Referenz (10m) (HDMI 1.3b)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
16,900 THB.
Special :
5,070 THB.
 _

Rotel
CD-11 (Black)

Price :
0 THB.

Elac
DEBUT S12EQ
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
19,900 THB.
 _
 _

Martin Logan
Motion 30 (Gloss Cherry)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
21,600 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

Elac
UNIFI CC U5 SLIM (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
22,900 THB.
Special :
10,900 THB.
 _

Elac
UNIFI CC U5 SLIM (WHITE)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
22,900 THB.
Special :
10,900 THB.
 _

Yamaha
MG-166 (Analog Mixer)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
22,900 THB.
Special :
13,900 THB.
 _

Monitor Audio
MR-6 (WALNUT)

Price :
0 THB.

B&W
FS-CM S2 (Stand) (Black)

Price :
0 THB.

B&W
FS-CM S2 (Stand) (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
24,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

Elac
CINEMA-5 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
24,900 THB.
Special :
12,900 THB.
 _

KEF
R-200c (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
25,900 THB.
Special :
20,900 THB.
 _

Rotel
CD-14 (Silver)
(สินค้าตัวโชว์ ราคาพิเศษ)

Price :
26,800 THB.
Special :
19,900 THB.
 _

Rotel
CD-14 (Black)
(สินค้าตัวโชว์ ราคาพิเศษ)

Price :
26,800 THB.
Special :
19,900 THB.
 _

Dynaudio
EMIT M-10 (SATIN BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
29,000 THB.
Special :
23,900 THB.
 _

Cambridge Audio
CX-A60 (BLACK)

Price :
0 THB.

Target Audio
MR-60 (24") (คู่)

Price :
32,900 THB.
Special :
29,610 THB.
 _

Paradigm
ULTRACUBE-10 V.2
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
33,400 THB.
Special :
26,900 THB.
 _

Rotel
RCD-1572 (Black)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
33,900 THB.
Special :
24,900 THB.
 _

Rotel
RCD-1572 (Silver)
สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
33,900 THB.
Special :
24,900 THB.
 _

Dynaudio
EMIT M-20 (SATIN BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
34,000 THB.
Special :
27,900 THB.
 _

KEF
R-600c (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
39,900 THB.
Special :
31,900 THB.
 _

IsoTek
EVO3 Solus (SILVER)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
39,900 THB.
Special :
29,900 THB.
 _

KEF
X-300A (wireless) (Black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
42,900 THB.
Special :
33,900 THB.
 _

KEF
X-300A (wireless) (White)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
42,900 THB.
Special :
33,900 THB.
 _

Martin Logan
ElectroMotion FX2 (Satin Black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
43,200 THB.
Special :
32,900 THB.
 _

Rega
Phono Aria (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
43,200 THB.
Special :
37,900 THB.
 _

Paradigm
ULTRACUBE-12 V.2
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
44,000 THB.
Special :
39,900 THB.
 _

REL Acoustics
T7i (Piano Black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
44,000 THB.
Special :
37,900 THB.
 _

KEF
R-400b (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
49,900 THB.
Special :
39,900 THB.
 _


OPPO HA-1 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
50,000 THB.
Special :
39,900 THB.
 _

Paradigm
SEISMIC-110
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
50,500 THB.
Special :
39,900 THB.
 _

REL Acoustics
T9i (Piano Black)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์

Price :
52,500 THB.
Special :
45,900 THB.
 _

KEF
R-500 (WHITE)

Price :
0 THB.
วิธีการชำระเงิน