สินค้าโปรโมชั่น

AudioQuest
SLiP DB 16/4 (40M.)

Price :
8,000 THB.
Special :
6,400 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-CINNAMON 3M. x2

Price :
8,400 THB.
Special :
4,990 THB.
 _

AudioQuest
TYPE-2 (20M.)

Price :
9,000 THB.
Special :
7,650 THB.
 _

AudioQuest
Rocket 88 / 3M.
+ SureGrip 300 BFA/Banana

Price :
9,190 THB.
Special :
7,800 THB.
 _

Clef
Powerbridge 6s +NRG-Y3 (2.0M)

Price :
9,615 THB.
Special :
9,000 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-CHOCOLATE 2M. x2

Price :
9,800 THB.
Special :
7,840 THB.
 _

AudioQuest
G-2 (50M.)

Price :
10,000 THB.
Special :
8,000 THB.
 _

AudioQuest
SLiP DB 16/4 (50M.)

Price :
10,000 THB.
Special :
8,000 THB.
 _

InAkustik
Monitor Premium silver 1.5 (40M.)

Price :
10,000 THB.
Special :
8,000 THB.
 _

AudioQuest
TYPE-2 (25M.)

Price :
11,250 THB.
Special :
9,000 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-CHOCOLATE 3M. x2

Price :
12,400 THB.
Special :
9,920 THB.
 _

InAkustik
Monitor Premium silver 1.5 (50M.)

Price :
12,500 THB.
Special :
10,000 THB.
 _

AudioQuest
TYPE-2 (30M.)

Price :
13,500 THB.
Special :
10,800 THB.
 _

Klipsch
R-100SW (BLACK)

Price :
13,900 THB.
 _
 _

AudioQuest
HDMI MOCHA (1.M) 2 เส้น
Limited edition + DBS

Price :
13,900 THB.
 _
 _

AudioQuest
HDMI-CARBON 1M. x2

Price :
15,800 THB.
Special :
12,640 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-CARBON 2M. x2

Price :
17,800 THB.
Special :
14,240 THB.
 _

AudioQuest
TYPE-2 (40M.)

Price :
18,000 THB.
Special :
14,400 THB.
 _

Klipsch
Reference Theater Pack 5.0

Price :
19,900 THB.
Special :
16,900 THB.
 _

AudioQuest
AudioQuest Music lover pack set 1

Price :
21,200 THB.
Special :
18,000 THB.
 _

AudioQuest
AudioQuest Music lover pack set 2

Price :
21,500 THB.
Special :
18,275 THB.
 _

AudioQuest
TYPE-2 (50M.)

Price :
22,500 THB.
Special :
18,000 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-CARBON 3M. x2

Price :
23,000 THB.
Special :
18,400 THB.
 _

Rotel
A-11 (Silver) free
Golden Gate (RCA) (1.0M)

Price :
24,900 THB.
 _
 _

Rotel
A-11 (Black) free
Golden Gate (RCA) (1.0M)

Price :
24,900 THB.
 _
 _

Klipsch
SPL-100 (BLACK)

Price :
24,900 THB.
 _
 _

AudioQuest
HDMI-VODKA 1M. x2

Price :
25,800 THB.
Special :
20,640 THB.
 _

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (BLACK)
+ Lovan Affiniti SS II 24"

Price :
27,400 THB.
Special :
26,050 THB.
 _

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (WHITE)
+ Lovan Affiniti SS II 24"

Price :
27,400 THB.
Special :
26,050 THB.
 _

Klipsch
RP-500SA (Pair)

Price :
27,900 THB.
Special :
23,900 THB.
 _

Yamaha
RX-V485 + BDP-X300

Price :
28,800 THB.
 _
 _

Yamaha
RX-V485 + CINEMA-5

Price :
29,900 THB.
 _
 _

Klipsch
SPL-120 (BLACK)

Price :
30,900 THB.
 _
 _

Yamaha
A-S301 + CD S300

Price :
31,000 THB.
Special :
25,500 THB.
 _

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (BLACK)
+ B&W Stav-24

Price :
31,800 THB.
Special :
27,900 THB.
 _

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (WHITE)
+ B&W Stav-24

Price :
31,800 THB.
Special :
27,900 THB.
 _

AudioQuest
HDMI-VODKA 2M. x2

Price :
31,800 THB.
Special :
25,440 THB.
 _

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (WHITE)
+ ROCKET-33 (SBW) (3M.)

Price :
34,800 THB.
Special :
31,200 THB.
 _

Elac
UNIFI BS U5 SLIM (BLACK)
+ ROCKET-33 (SBW) (3M.)

Price :
34,800 THB.
Special :
31,200 THB.
 _

Rotel
A-12 (SILVER) free
AudioQuest Big Sur (RCA) (1.0M)

Price :
35,900 THB.
 _
 _